Jedan od prvih koraka ka uspostavljanju modela podrške digitalnoj transformaciji, pre svega malih i srednjih privrednih društava, jeste stvaranje mreže konsultanata sa znanjem i iskustvom u procesima vezanim za digitalizaciju celokupnog poslovanja. Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije (PKS), u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i Austrijskom privrednom komorom (WKO) organizovao je besplatnu obuku za digitalne konsultante u Privrednoj komori Srbije u Beogradu koja je trajala 4 dana (od 22. juna do 25. juna 2018. godine).

S obzirom na ogroman broj prijava koji je pristigao na konkurs za program sertifikacije u Pilot projektu, oko 200 prijava, odluka o izboru prvog tima budućih konsultanata, bila je izuzetno zahtevna i složena, gde se moralo izabrati 24 kandidata, koji su uspešno prošli navedenu obuku i ispunili uslov za sertifikaciju za digitalnog konsultanta koja će se održati 06. i 07. septembra.

Obuka obuhvata dva modula – osnovni modul je opšti i namenjen je svim polaznicima kao obuka za izradu Digitalne mape puta , dok je drugi modul specifični i odnosi se na dva podmodula: poslovni modeli i procesi i e-komerc i društvene mreže.

Od svih sertifikovanih konsultanata očekuje se da do kraja 2018. godine u okviru Pilot-projekta realizuju najmanje jednu dvodnevnu radionicu sa zainteresovanom kompanijom, čiji je rezultat standardizovana Digitalna mapa puta privrednog društva. Nakon toga se očekuje da konsultant, na osnovu Digitalne mape puta, sa kompanijom definiše konkretnu strategiju digitalizacije poslovanja u jednoj od dve oblasti – poslovni modeli i procesi i e-komerc i društvene mreže.

Centar za digitalnu transformaciju do kraja 2018. neće oganizovati vise obuke imjući u vidu da je u pitanju Pilot projekat. U planu je da se sa ovim aktivnostima nastavi od početka  2019. godine.

O novim obukama za digitalne konsultante (Uskoro opširnije)