Jedinstveni tim eksperata za digitalnu transformaciju u Srbiji

Predstavljamo vam digitalne konsultante koji su brižljivo birani prema iskustvu i znanjima kojima mogu da doprinesu uspešnoj digitalizaciji MSP-a i koji su prošli specijalističku obuku koju je organizovao Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije (PKS), u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i Austrijskom privrednom komorom (WKO).